Ledare Ekolådans veckobrev 40

Jag deltog nyligen i ett seminarium i Södertälje som organiserades av Eko-logiskt Forum, ett nätverk för ”alla som är intresserade av ekologisk produktion och konsumtion”. Deltagarna utgjordes av representanter för sex av de sju riksdagspartierna, aktörer från marknaden och den offentliga sektorn samt från Ekologiskt Forum. Vi fick bland mycket annat höra om de lyckade satsningar man gjort kring ekologisk mat i Södertälje Kommuns skolkök. Förslag till nya nationella mål för ekologisk odling och konsumtion presenterades också.

Flera talare konstaterade att det var länge sedan det från politiskt håll givits några signaler om hur man tänker jobba vidare med att utöka den ekologiska odlingen, att det saknas nya mål. Men på www.ekologisktforum.se kunde jag senare läsa att fem av partierna är för målsättningar. Jag hoppas att det är så. Själv hörde jag bara två av partierna tala om reella mål och stöd till det ekologiska. I övrigt var det antingen blankt nej till detta eller så doldes svaret bakom fina tal om ”hållbarhet”.

Hållbarhet verkar idag kunna betyda nästan vad som helst och är ett gångbart ord för att undvika tydlighet i exempelvis miljöfrågor. Om man är intresserad av att svenskt jordbruk ska bli mer ekologiskt och använda gifter och importerad handelsgödsel i mindre utsträckning, gäller det att vara på alerten under kommande valrörelse och kräva tydliga svar. För det räcker inte bara med fina ord om hållbara lösningar.

Leave a comment