Ledare Ekolådans veckobrev 34

Som Dagens Nyheter rapporterade den 10 augusti har Testfakta (www.testfakta.se) nyligen låtit analysera prov av nio banansorter som säljs i svenska livsmedelsaffärer. Fem av dessa var o-ekologiska medan de övriga fyra var ekologiska. I samtliga o-ekologiska banansorter hittades rester av en rad olika bekämpningsmedel. Man fann också giftrester i fruktköttet hos flera av dem. Inga giftrester alls hittades i proverna från de fyra ekologiska banansorterna.

Det är nog allmän känt att den o-ekologiska bananodlingen använder sig av en hel arsenal av kemikalier, men många människor intalar sig att rester av dessa medel ”bara” finns i skalen. Nu vet alltså fler att så inte är fallet.

Användandet av bekämpningsmedel är en central del i o-ekologisk odling. I Livsmedelsverkets senaste rapport om bekämpningsmedelsrester i livsmedel (www.slv.se) uppges att 70 procent av de 2 010 testade livsmedlen visade spår av dessa medel. Rester av medlen sprids också till vatten, jord, växter och människor via odlingsområden världen runt.

Hur mycket vi själva får i oss via maten vi äter, är något många helst undviker att tänka på. Myndigheternas gränsvärden ger mycket begränsad trygghet när det gäller hälsoeffekter av dessa medel. Bland annat gäller dessa värden bara mängden av enskilda medel, inte summan av alla som kan finnas i en och samma produkt.

Så vore det inte klokare att, istället för att använda tid och resurser på att överbevisa oss själva om att dessa medel ”nog inte är så farliga”, fokusera mer på att få bort så många som möjligt av dem. Det vore bra för vår hälsa, bra för dem som odlar och bra för jorden.

Leave a comment