Ledare Ekolådans veckobrev 24

Jag har varit med länge nog för att minnas när alla som odlade, sålde eller efterfrågade mat framställd utan kemikalier ansågs vara riktigt flummiga. Men så småningom ville allt fler ha sådana produkter. Det kändes helt enkelt rätt att inte äta en massa kemikalier – och inte sprida dem i naturen heller. Vi var många som tjatade på våra handlare att ta in ekologiska produkter. Problemet var handeln, som oroade sig för att ekologiska produkter skulle skrämma kun-derna så till vida att de kanske skulle tro att o-ekologiska produkter var farliga.

Men man lyckades med att få in ekologiska produkter i butikerna och idag är det helt normalt att erbjuda ekologiska och o-ekologiska produkter sida vid sida. Ja, så bra på att få dessa bägge att samsas på hyllorna har man blivit, att frågan om de faktiska skillnaderna kommit i skymundan. Det som diskuteras istället är varför ekologisk mat är dyrare än o-ekologisk, eller hur produkterna är märkta. Visst har vi kommit en bra bit på väg, men fortfarande är det bara ynka 4 procent av alla livsmedel som konsumeras i Sverige som är ekologiska.

Naturskyddsföreningen som bestämt sig för att göra något åt saken har inlett en stor kampanj som ska pågå under hela 2013. Man har valt att använda ordet o-ekologiskt istället för konventionellt för det som ännu produceras med kemikalier och på www.snf.se är rubriken ”Så ologiskt är o-ekologiskt”.

Det är verkligen dags att ta ett steg till i riktning mot ett hållbart ekologiskt jordbruk och Naturskyddsföreningen ska ha en eloge för att de tar sig an saken. O-ekologiska produkter belastar miljön hårdare och riskerar att innehålla rester av kemikalier. Är det inte dags att märka mat som är o-ekologisk istället för den som är ekologiskt?

Leave a comment