Ledare Ekolådans veckobrev 19

I en artikel i DN den 29 april med rubriken Liten klimateffekt av när­odlad mat refererar man till en rapport gjord av Svenska miljöinstitutet, IVL där olika typer av matkassar jämförs utifrån en miljöaspekt. Man ställer en kasse där innehållet är ”närodlat” mot en där det är ”fjärrodlat” och jämför även kassar med respektive utan kött. Om kemikalier använts i odlingen, vilken effekt på miljön de i så fall har och hur långt de transporterats, tas inte med i beräkningen. När det gäller utsläpp konstateras att matens transportavstånd ofta har liten betydelse men att en minskning av köttkonsumtionen skulle ha mycket stor inverkan på miljön.

Diskussionen om närodlat behöver bli mer nyanserad, maten är inte automatiskt mer klimatvänlig för att den odlats av grannen. Att produktionsmetoder i både jordbruk och förädling helt ignorerats i IVL:s rapport är mycket märkligt. Vi vill väl alla ha hälsosam mat som inte belastar miljö och klimat, som inte är full av kemikalier, som inte tar livet av dem som producerar den och som odlas på ett långsiktigt hållbart sätt. För att komma åt det måste hänsyn tas till många faktorer. Att då ställa det ena mot den andra hjälper föga.

En matkasse med mat odlad av grannen, med övervägande säsongsanpassade vegetabilier och en eller annan köttbit som inte härstammar från köttindustrin, låter inte alls fel. Men så länge inte det finns att tillgå, är jag glad att det finns andra i världen som tar fram den typen av mat åt oss. Och det borde vara självklart för alla att odla utan importerad handelsgödsel och importerade kemikalier.

Leave a comment