Ledare Ekolådans veckobrev 14

Natten till den 22 mars brann den stora gårdsbyggnaden vid Nibble Gård i Järna ner till grunden. Byggnaden rymde ladugård och lagerutrymmen och även ett mejeri. I ladugården fanns totalt ca 70 djur, mjölkkor och kalvar, vars liv inte stod att rädda. 28 ungdjur, av vilka en del är dräktiga ungkor, kunde dock föras i säkerhet. Mejeriet, inklusive ett stort lager Järna-ost totalförstördes. Brandkåren lyckades dock rädda Järna Naturbruksgymnasium som har sina lokaler bara ett tjugotal meter från brandplatsen.

Nibble Gård är en av Sveriges äldsta biodynamiska/ekologiska gårdar. Den utgör ett slags hjärta i ett område med många verksamheter och bostäder, och har alltid varit en plats dit människor känt sig välkomna. Järna Mejeris fantastiska produkter har dessutom gjort gården och korna kända i hela Stockholmsområdet, och längre bort än så. Alla som varit på Nibble Gård – arbetat där, lekt där som barn, köpt mjölk eller bara varit på besök – har berörts av korna.

Under brandnatten och de efterföljande dagarna kom en stadig ström av människor, sms och mejl från hela Sverige och även utomlands ifrån. Människor ville delge sin sorg och medkänsla och undrade hur de kunde hjälpa till. Lördagen den 24 mars arrangerades en tyst manifestation, vid vilken ca 300 personer deltog.

Mitt i allt det tragiska blir människors reaktion en ljusglimt. Vi lever i en tid där jordbruk är industrier och kor har förvandlats till ”djurenheter”. Många gårdar läggs ner och korna blir färre och färre. Att då se att så många människor berörs så starkt av en flock rödvita mjölkkors öde, det ger hopp för framtiden.

Leave a comment