Ledare Ekolådans veckobrev 6

Jordbruksverket släppte nyligen rapporten Hållbar köttkonsumtion där man bland mycket annat föreslog en skatt på kött. Reaktionerna blev självklart många. En del positiva, andra negativa och vissa riktigt arga. Kanske detta kan bidra till att vi får igång en allvarlig diskussion om köttproduktion ur alla dess aspekter.

En aspekt som förvånansvärt sällan tas upp är köttindustrins användande av antibiotika. Antibiotika används i gigantiska mängder i djuruppfödning. Man räknar med att över hälften av världens antibiotika ges till djur – och då inte i första hand till sjuka, utan till friska djur. Det har nämligen visat sig att man genom regelbundna doser av antibiotika i fodret kan minska de totala kostnaderna bl a genom att korta ner uppfödningstiderna. Och på så vis konkurrera med lägre priser på en allt hårdare marknad.

Bakterier som är resistenta mot antibiotika blir allt vanligare. Det pågår intensiva diskussioner inom sjukvårdsforskningen om detta. De flesta är eniga om att vi måste minska användandet. Samtidigt ökar köttkonsumtionen drastiskt och köttet ska helst inte kosta för mycket. Antibiotika som ges till djur hamnar i naturens kretslopp, i jorden, grundvattnet och i maten. Det är något som drabbar oss alla. Hur vi ska vända trenden ska diskuteras ordentligt. Att vända den är absolut nödvändigt.

Leave a comment