Ledare Ekolådans veckobrev 3

Senast Europa upplevde akut svält var under andra världskriget. Erfaren­heterna därifrån präglade under många årtionden de europeiska ländernas inställning till jordbruket. I Sverige strävade politikerna efter att göra landet självförsörjande på jordbruksprodukter i händelse av ytterligare krig eller andra kristillstånd. Även EU skapade en jord­brukspolitik med målet att säkra Euro­pas livsmedelsförsörjning. Sedan 1995 gäller EU:s jordbrukspolitik även för Sveriges del. Sverige har länge varit ett av de länder inom EU som allra hårdast arbetar för att stöd till jordbruk avveck­las och för att jordbruksproduk­tion bör vara marknadsstyrd. Samtidigt fortsätter jordbruk över stora delar av Sve­rige och många andra länder läggas ner.

Vår självförsörjningsgrad sjunker stadigt samtidigt som transportberoendet ökar. Det är osannolikt att Sverige skulle drabbas av krig idag, men det finns andra risker. På DN Debatt den 31 december 2012 lyfte Johan Kuylen­stierna, på Stockholm Environment och Lisa Sennerby Forsse, slu, under rubriken Sverige saknar strategi för trygg livsmedelsförsörjning bl a fram följderna av klimatförändringar som riskfaktorer.

Livsmedelstrygghet bygger på ett levande jordbruk som är så oberoende av importer som möjligt. Sverige behöver en levande landsbygd för framtiden.

Leave a comment